Zestaw SIT

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom służb weterynaryjnych i wymogom Komisji UE dotyczącym wykrywania i identyfikacji wybranych szczepów Salmonella opracowaliśmy dla Państwa dwa Szybkie Identyfikacyjne Testy ( SIT) do identyfikacji wybranych szczepów bakterii Salmonella:

SIT EnTy   – do identyfikacji szczepów S. Enteritidis i S. Tiphimurium

SIT InHaVi – do identyfikacji szczepów S. Infantis, S. Hadar i S. Virchow

 

W skład zestawów wchodzą surowice, które służą do szczegółowej identyfikacji zalecanych szczepów, a także specjalne podłoże wzmacniające rozwój rzęsek i dzięki temu umożliwiające właściwą identyfikację. Oprócz podłoża znajdziecie Państwo w zestawie specjalnie opracowane surowice do hamowania, które służą do hamowania faz silnie rozwiniętych i indukowania słabo eksponowanych faz antygenów rzęskowych.

 

Zestawy SIT pozwalają na:

  • przeprowadzenie szybkich testów identyfikacyjnych w oparciu o gotowe schematy
  • skuteczne hamowanie faz dominujących dzięki zastosowaniu specjalnie przygotowanych surowic
  • hodowlę bakterii na specjalnym podłożu  wzmacniającym ekspresję antygenów rzęskowych