Osocze królicze

Liofilizowane osocze królicze do oznaczania koagulazy wolnej oraz koagulazy związanej (clumping factor) jest wyrobem do stosowania in vitro i służy do identyfikacji gronkowców koagulazo-dodatnich (w tym Staphylococcus aureus). Osocze znajduje się w szklanej fiolce z korkiem oraz kapslem. Jedna fiolka zawiera 2 ml osocza króliczego. Produkt przed użyciem należy uwodnić zgodnie z instrukcją producenta.