Zestaw SIT EnTy

Szybki Identyfikacyjny Test

Szczepów Salmonella Enteritidis oraz Typhimurium

W związku z wprowadzeniem w 2011 roku przez Komisję UE zmian w rozporządzeniach nr 2160/3003 i 2073/2005 w odniesieniu do „Salmonelli w świeżym mięsie drobiowym” 1, które kładą szczególny nacisk na wykrywanie i identyfikację serowarów S. Enteritidis i S. Typhimurium1 przygotowaliśmy dla Państwa niezbędny zestaw SIT EnTy do serologicznej identyfikacji wymienionych szczepów.

Bakterie Salmonella posiadają trzy typy antygenów: somatyczne (O), otoczkowy Vi (tylko niektóre serotypy) oraz rzęskowe (H), których różnorodność sprawia, że obecnie wyróżnia się 2579 szczepów Salmonella. Ich właściwa identyfikacja jest niezbędna do prawidłowego serologicznego zakwalifikowania badanego szczepu.

W skład zestawu SIT EnTy  wchodzą niezbędne surowice, które służą do szczegółowej identyfikacji zalecanych szczepów. Aby właściwie zidentyfikować szczep należy nie tylko rozpoznać występowanie właściwych antygenów, ale również wykluczyć obecność innych (wg schematu Kauffmann-White-Le Minor, którego skrócona forma znajduje się w zakładce: „DO POBRANIA”).

Zestaw SIT EnTy zawiera:

  • 13 buteleczek surowic do identyfikacji serologicznej izolatów
  • 2 buteleczki surowic do hamowania fazy dominującej
  • podłoże umożliwiające właściwą identyfikację antygenów rzęskowych
  • przejrzystą instrukcję obsługi.

Zestaw SIT EnTy pozwala na:

  • szybkie przeprowadzenie testów identyfikacyjnych szczepów S. Enteritidis i S. Typhimurium(dodać)
  • skuteczne hamowanie fazy dominującej izolatów S. Typhimurium
  • hodowlę bakterii wzmacniającą ekspresję antygenów rzęskowych

Dodatkowo na stronie internetowej można znaleźć krótki film pokazujący wykonanie aglutynacji krok po kroku.

Surowice w zestawie:

S. Enteritidis S. Typhimurium
1. HM 5 H:m 9. O:4 13. H:6
2. O:9 6 H:q 10. H:i 14. H:i do hamowania
3. O:46 7 H:s 11. H:2 15. H:2 do hamowania
4. H:g,m 8. H:t 12. H:5

Nasz zestaw zawiera wszystko, czego będą Państwo potrzebowali, aby mieć pewność właściwej identyfikacji serologicznej szczepów Salmonella Typhimurium oraz Enteritidis.

1) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1086/2011

z dnia 27 października 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do Salmonelli w świeżym mięsie drobiowym.

(9) Zgodnie ze wspólnotowym sprawozdaniem zbiorczym w sprawie tendencji w chorobach odzwierzęcych i ich źródeł, zwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz ognisk chorób przenoszonych przez żywność w Unii Europejskiej w 2008 r. (5) przygotowanym przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności około 80 % przypadków salmonellozy u ludzi wywoływanych jest przez Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium, podobnie jak w latach poprzednich. Mięso drobiowe pozostaje najważniejszym źródłem salmonellozy u ludzi.

(13) Jednofazowe szczepy Salmonella Typhimurium szybko stały się jednym z najbardziej rozpowszechnionych serotypów Salmonelli u kilku gatunków zwierząt i w izolatach klinicznych od ludzi. Zgodnie z opinią naukową w sprawie monitorowania i oceny zagrożenia dla zdrowia publicznego stwarzanego przez szczepy podobne do Salmonella Typhimurium (6) jednofazowe szczepy Salmonella Typhimurium o wzorze antygenowym 1,4,[5],12:i:- są uważane za odmiany Salmonella Typhimurium i, jak wykazują obecne dowody, stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego porównywalne do zagrożenia stwarzanego przez inne szczepy Salmonella Typhimurium. Należy zatem wyjaśnić, że przepisy dotyczące Salmonella Typhimurium mają zastosowanie także do tych szczepów jednofazowych.


PORTAL DLA PROFESJONALISTÓW

Strona, na którą wchodzisz, przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalistów, uprawnionych do używania wyrobów medycznych. Potwierdź, że jesteś profesjonalistą.

NIE, NIE JESTEM

This will close in 0 seconds