Zapytanie ofertowe nr 02/2019

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej/umowy zlecenia Specjalisty z zakresu wiedzy farmaceutycznej związanej z wykorzystywaniem wyników badań naukowych na potrzeby ich komercjalizacji na rynku preparatów immunologicznych dla zwierząt.

Poniżej znajdują się pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 02_2019

Załącznik nr 1 do oferty 02 – formularz

Załącznik nr 2 do oferty 02 – o braku przynależności

załącznik nr 3 do oferty 02-umowa poufności

Załącznik nr 4 do oferty 02-zaangażowanie zawodowe

Załącznik nr 5 do oferty 02-wzór umowy