Zapytanie ofertowe na „Udostępnienie zasobów technicznych i osobowych na wykonanie powierzonych zadań”