Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Szkolenia, które przygotują Cię na studia – pakiet podstawowych technik laboratoryjnych

Szkolenie obejmuje  naukę pipetowania, naważania, filtracji, obsługi pH-metru, obsługi autoklawu, laminaru, suszarki laboratoryjnej, wirówki laboratoryjnej, dygestorium oraz obsługi urządzenia do wykonywania posiewów spiralnych. 

Grupa docelowa: uczniowie szkół ponadpodstawowych, chcący poznać podstawy pracy w laboratorium, tak aby świadomie wybrać swoją ścieżkę zawodową.

Cel szkolenia: 

 • zdobycie praktycznych umiejętności laboratoryjnych i analitycznych, 
 • zdobycie kompetencji umożliwiających lepsze wyniki na studiach, 
 • zapoznanie z technikami niezbędnymi na studiach i w pracy zawodowej,
 • obycie w laboratorium mikrobiologicznym i chemicznym, 
 • wzmocnienie umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, 
 • minimalizacja stresu związanego z pracą/ nauką w laboratorium, 
 • zwiększenie pewności siebie 

Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne

Wielkość grupy: 6 osób

Czas trwania: 2 dni (4,5+5,5 h) 

Dostępne terminy:

📅15-16.07.2024 📅 19-20.8.2024 📅 16-17.09.2024

Dzień 1  (4,5 h)

 1. Wprowadzenie, zapoznanie uczestników z programem i harmonogramem szkolenia, zawarcie kontaktu z uczestnikami, kwestionariusz pre-post (15 min).
 2. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka (20 min).
 3. Wstęp teoretyczny na temat technik prac oraz urządzeń i sprzętu stosowanego w laboratorium (30 min).
 4. Naważanie substancji w celu przygotowania roztworów o określonych stężeniach z zastosowaniem wagi laboratoryjnej oraz analitycznej (25 min).
 5. Pomiary pH roztworów (z uwzględnieniem kalibracji pH-metru). Jałowienie roztworów z wykorzystaniem autoklawu (50 min ).
 6. Filtracja próżniowa i strzykawkowa (30 min).
 7. Przerwa (25 min).
 8. Rozcieńczenia seryjne+ posiew na EasySpiral (1 godz.).
 9. Rozlewanie podłoża na płytki (15 min).

Dzień 2  (5,5 h)

 1. Przygotowanie roztworu bulionu wzbogaconego. Rozporcjowanie do probówek z zastosowaniem dozownika oraz jałowienie w autoklawie (1 godz).
 2. Pipetowanie z wykorzystaniem pipet jedno- i wielomiarowych szklanych oraz pipet automatycznych. Przygotowanie laminaru do pracy (30 min).
 3. Przygotowanie roztworów o danych stężeniach. Obsługa dygestorium, suszarki laboratoryjnej – jałowienie sprzętów (1 godz.).
 4. Miareczkowanie roztworów kwasu i zasady wobec oranżu metylowego i fenoloftaleiny (45 min).
 5. Przerwa (25 min).
 6. Praca z wykorzystaniem wirówki laboratoryjnej (30 min).
 7. Odczyt posiewów seryjnych rozcieńczeń (20 min).
 8. Praca z wykorzystaniem komory z laminarnym przepływem powietrza – wymiana korków w probówkach z przygotowanym bulionem wzbogaconym (30 min). 
 9. Podsumowanie szkolenia, pytania uczestników (10 min).
 10. Kwestionariusz pre-post, ankieta ewaluacyjna (15 min).
 11. Wręczenie zaświadczeń i zakończenie szkolenia.

* każdy z powyższych punktów wzbogacony  jest o omówienie  działania sprzętów

Zapisz się na pozostałe pakiety szkoleń przygotowujących do studiów. Skorzystaj ze zniżki -5% na drugie i -10 % na trzecie szkolenie! Zyskaj komplet informacji o Twoich predyspozycjach i preferencjach. Zapisz się już dziś! Ilość miejsc ograniczona.

Terminy

15 lipca 2024
Wolnych miejsc: 6
12 sierpnia 2024
Wolnych miejsc: 6
16 września 2024
Wolnych miejsc: 6