Szkolenie z podstaw mikrobiologii

Szkolenie obejmuje naukę przygotowywania podłóż oraz posiewów mikrobiologicznych

Termin szkolenia: ustalany indywidualnie po rejestracji na szkolenie.
Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne.
Wielkość grupy: 2-3 osoby

Szkolenie skierowane dla: studentów kierunków biologia, chemia, biotechnologia lub kierunków pokrewnych. Szkolenie w szczególności jest polecane dla osób powracających do pracy w laboratorium po dłuższej przerwie.

Plan szkolenia:

Dzień 1 – różne typy posiewów

 1. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka.
 2. Wstęp teoretyczny na temat rodzajów podłoży i kontroli jakości, typy posiewów oraz metody oznaczania liczby bakterii w próbach.
 3. Przygotowanie podłoży do namnażania i izolacji (podłoże płynne oraz stałe: płytki na następny dzień do oznaczania CFU) – inkubacja w cieplarce w celu potwierdzenia jałowości.
 4. Prezentacja różnych typów posiewów i wykonanie przez kursantów: izolacja na różne podłoża (podstawowe TSA, podłoże z krwią, podłoże chrom), posiew namnażający do bulionu, posiew na skos, posiew na paski.

Dzień 2 – oznaczanie liczby bakterii w próbce (metodą seryjnych rozcieńczeń vs EasySpiral)

 1. Suszenie podłóż do posiewów.
 2. Pomiar zmętnienia i wykonanie seryjnych rozcieńczeń badanej próbki.
 3. Posiewy metodą spiralną.
 4. Posiewy metodą tradycyjną (murawa głaszczką).
 5. Odczyt posiewów.

Dzień 3

 1. Liczenie kolonii z posiewów tradycyjnych.
 2. Obliczenia liczby CFU w badanych próbkach.
 3. Odczyty liczby bakterii z posiewów spiralnych i tradycyjnych czytnikiem Scan500.
 4. Porównanie obliczeń ręcznych z odczytem z urządzenia.
 5. Podsumowanie szkolenia.