Real-time PCR wraz z analizą danych

Szkolenie obejmuje naukę techniki real-time PCR wraz z analizą danych

Termin szkolenia: ustalany indywidualnie po rejestracji na szkolenie.
Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne.
Wielkość grupy: 3 osoby

Szkolenie skierowane dla: studentów i doktorantów kierunków ścisłych (biologia, chemia, biotechnologia lub pokrewnych), pracowników naukowych, pracowników laboratoriów.

Plan szkolenia:

Dzień 1

  1. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka.
  2. Wstęp teoretyczny – podstawowe informacje na temat metody PCR i jej modyfikacje, izolacja materiału genetycznego oraz sposoby oceny skuteczności tego procesu.
  3. Izolacja DNA bakteryjnego oraz ocena jego ilości i czystości.

Dzień 2

  1. Przygotowanie mieszaniny reakcyjnej do qPCR oraz praca z płytką.
  2. Reakcja qPCR.
  3. Prezentacja na temat jak interpretować wyniki oraz różnych zastosowań metody qPCR.
  4. Analiza wyników badania.
  5. Podsumowanie szkolenia.