Podstawowe techniki laboratoryjne

Szkolenie obejmuje naukę: pipetowania, naważania, obsługi pH-metru, podręcznego autoklawu i drobnych urządzeń laboratoryjnych

Koszt: 599 zł 469 zł
Termin szkolenia: ustalany indywidualnie po rejestracji na szkolenie.
Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne.
Wielkość grupy: 3-6 osób

Plan szkolenia:

Dzień 1

  1. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka.
  2. Wstęp teoretyczny wraz z omówieniem podstawowych technik pracy w laboratorium chemicznym.
  3. Naważanie substancji w celu przygotowania roztworów o określonych stężeniach z zastosowaniem wagi laboratoryjnej oraz analitycznej.
  4. Pomiary pH roztworów przykładowych i przygotowanie roztworów o danym pH. Obsługa dygestorium.
  5. Pipetowanie z wykorzystaniem pipet jedno- i wielomiarowych szklanych oraz pipet automatycznych.
  6. Przygotowanie roztworu zawiesiny oraz odwirowanie osadu z wykorzystaniem wirówki, sączenie.
  7. Miareczkowanie roztworów.

Dzień 2

  1. Przygotowanie zestawu do destylacji zwykłej i przeprowadzenie procesu.
  2. Analizy kolorymetryczne – np. badanie zawartości aldehydów w alkoholu etylowym.
  3. Podsumowanie szkolenia.