Podstawowe techniki laboratoryjne

Szkolenie obejmuje: pipetowanie, naważanie, filtracja, obsługa pH-metru, obsługa małego autoklawu, laminaru, suszarki laboratoryjnej, wirówki laboratoryjnej.

Termin szkolenia: ustalany indywidualnie po rejestracji na szkolenie.
Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne.
Wielkość grupy: 3-6 osób

Szkolenie skierowane dla: studentów kierunków biologia, chemia, biotechnologia lub kierunków pokrewnych. Szkolenie w szczególności jest polecane dla osób powracających do pracy w laboratorium po dłuższej przerwie.

Plan szkolenia:

Dzień 1 (4-5h)

 1. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka (30 min).
 2. Wstęp teoretyczny na temat technik prac oraz urządzeń i sprzętu stosowanego w laboratorium (między praktyką + prezentacja na maila) (30 min).
 3. Naważanie substancji w celu przygotowania roztworów o określonych stężeniach z zastosowaniem wagi laboratoryjnej oraz analitycznej (30 min).
 4. Pomiary pH roztworów (z uwzględnieniem kalibracji pH-metru). Jałowienie roztworów z wykorzystaniem autoklawu (1 godz.).
 5. Filtracja próżniowa i strzykawkowa.
 6. Przerwa (30 min).
 7. Rozcieńczenia seryjne (rano przed rozpoczęciem szkolenia, przygotować hodowlę mikroorganizmu!) + posiew na EasySpiral i określenie CFU (1 godz. 30 min).
 8. Rozlewanie podłoża na płytki (30 min).

Dzień 2 (4,5h)

 1. Przygotowanie roztworu bulionu wzbogaconego. Rozporcjowanie do probówek z zastosowaniem dozownika oraz jałowienie w autoklawie (1 godz).
 2. Pipetowanie z wykorzystaniem pipet jedno- i wielomiarowych szklanych oraz pipet automatycznych. Przygotowanie laminaru do pracy (30 min)
 3. Obsługa dygestorium (HCl), suszarki laboratoryjnej oraz małego autoklawu – jałowienie sprzętów (1 godz.).
 4. Przygotowanie roztworów o danych stężeniach(HCl, NaOH, EtOH) (20 min).
 5. Przerwa (20 min).
 6. Praca z wykorzystaniem wirówki laboratoryjnej – dzień wcześniej nocna hodowla bakteryjna (45 min).
 7. Odczyt seryjnych rozcieńczeń, wyznaczanie CFU/ml (20 min).
 8. Praca z wykorzystaniem laminaru – wymiana korków w probówkach z przygotowanym bulionem wzbogaconym (30 min).

* każdy z powyższych punktów wzbogacony  jest o omówienie  działania sprzętów