Oznaczanie antybiotykowrażliwości drobnoustrojów

Szkolenie obejmuje naukę oceny antybiotykoodporności bakterii za pomocą krążków z antybiotykami

Termin szkolenia: ustalany indywidualnie po rejestracji na szkolenie.
Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne.
Wielkość grupy: 3 osoby

Szkolenie skierowane dla: studentów i doktorantów kierunków ścisłych (biologia, chemia, biotechnologia lub pokrewnych), pracowników laboratoriów.

Plan szkolenia:

Dzień 1

  1. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka.
  2. Wstęp teoretyczny na temat oznaczenia wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki w oparciu o wytyczne EUCAST.
  3. Przygotowanie zawiesin 3 różnych bakterii – praca z densytometrem.
  4. Posiew zawiesiny na płytki.
  5. Nałożenie odpowiednich antybiotyków na płytki z bakteriami – praca pod komorą laminarną.

Dzień 2

  1. Pomiar stref zahamowania wzrostu i interpretacja uzyskanych wyników.
  2. Podsumowanie szkolenia.