Obliczenia laboratoryjne

Szkolenie obejmuje naukę teoretyczną oraz praktyczną różnych obliczeń stosowanych w laboratoriach 

Termin szkolenia: ustalany indywidualnie po rejestracji na szkolenie.
Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne.
Wielkość grupy: 4-8 osób

Szkolenie skierowane dla: studentów kierunków biologia, chemia, biotechnologia lub kierunków pokrewnych.

Plan szkolenia:

Dzień 1

  1. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka.
  2. Wstęp teoretyczny o obliczeniach – typy obliczeń w laboratoriach, wzory do obliczeń i wskazówki ułatwiające liczenie.
  3. Obliczenia w praktyce – zadania dla kursanta do rozwiązania + omówienie z prowadzącym.
  4. Seryjne rozcieńczenia w praktyce – wyznaczenie stężenia białka nieznanej próby metodą Bradford na podstawie krzywej wzorcowej BSA.