Izolacja i identyfikacja bakterii

Szkolenie obejmuje naukę posiewów, identyfikacji serologicznej, biochemicznej, barwienie Grama oraz obserwacje mikroskopowe bakterii

Termin szkolenia: ustalany indywidualnie po rejestracji na szkolenie.
Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne.
Wielkość grupy: 3 osoby

Szkolenie skierowane dla: studentów kierunków biologia, chemia, biotechnologia lub kierunków pokrewnych, pracowników laboratoriów. Szkolenie w szczególności jest polecane dla osób powracających do pracy w laboratorium po dłuższej przerwie.

Plan szkolenia:

Dzień 1

 1. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka.
 2. Wstęp teoretyczny na temat izolacji i identyfikacji bakterii.
 3. Przygotowanie podłoża do namnażania i izolacji.
 4. Wykonanie posiewu na podłoże namnażające.

Dzień 2

 1. Wykonanie posiewu redukcyjnego w celu zyskania pojedynczych kolonii.
 2. Wykonanie barwienia Grama.
 3. Obserwacja mikroskopowa.

Dzień 3

 1. Wykonanie przesiewu pojedynczej kolonii na paski.
 2. Przygotowanie do identyfikacji biochemicznej.

Dzień 4

 1. Identyfikacja serologiczna.
 2. Identyfikacja biochemiczna.

Dzień 5

 1. Odczyt wyników.
 2. Podsumowanie szkolenia.