Identyfikacja serologiczna bakterii Salmonella

Czas trwania: 2 dni (7h + 6h)
Termin szkolenia: ustalany indywidualne po rejestracji na szkolenie
Wielkość grupy: 2-3 osoby

Szkolenie skierowane dla: pracowników laboratoriów diagnostycznych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, inspektoratów weterynarii, laboratoriów świadczących usługi z zakresu mikrobiologii i serologii

Plan szkolenia:

Dzień 1

  1. Zapoznanie z przepisami BHP i analizą ryzyka
  2. Wstęp teoretyczny do epidemiologii i diagnostyki serologicznej bakterii Salmonella
  3. Posiewy mikrobiologiczne
  4. Omówienie schematu postępowania przy identyfikacji serologicznej szczepów Salmonella
  5. Schemat Kauffmanna-White’a-Le Minor
  6. Praca z użyciem surowic (identyfikacja fazy somatycznej i rzęskowej)
  7. Procedura hamowania fazy

Dzień 2

  1. Odczyt posiewów mikrobiologicznych i omówienie wyników
  2. Wykonanie identyfikacji szczepów mieszanych
  3. Dalsza identyfikacja serologiczna szczepów Salmonella