Oznaczanie antybiotykowrażliwości drobnoustrojów

Szkolenie obejmuje naukę oceny antybiotykoodporności bakterii za pomocą krążków z antybiotykami

Koszt: 299 zł
Termin szkolenia: ustalany indywidualnie po rejestracji na szkolenie.
Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne.
Wielkość grupy: 3 osoby

Plan szkolenia:

Dzień 1

 1. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka.
 2. Wstęp teoretyczny na temat oznaczenia wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki w oparciu o wytyczne EUCAST.
 3. Przygotowanie zawiesin 3 różnych bakterii – praca z densytometrem.
 4. Posiew zawiesiny na płytki.
 5. Nałożenie odpowiednich antybiotyków na płytki z bakteriami – praca pod komorą laminarną.

Dzień 2

 1. Pomiar stref zahamowania wzrostu i interpretacja uzyskanych wyników.
 2. Podsumowanie szkolenia.

Izolacja i identyfikacja bakterii

Szkolenie obejmuje naukę posiewów, identyfikacji serologicznej, biochemicznej, barwienie Grama oraz obserwacje mikroskopowe bakterii

Koszt: 999 zł
Termin szkolenia: ustalany indywidualnie po rejestracji na szkolenie.
Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne.
Wielkość grupy: 3 osoby

Plan szkolenia:

Dzień 1

 1. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka.
 2. Wstęp teoretyczny na temat izolacji i identyfikacji bakterii.
 3. Przygotowanie podłoża do namnażania i izolacji.
 4. Wykonanie posiewu na podłoże namnażające.

Dzień 2

 1. Wykonanie posiewu redukcyjnego w celu zyskania pojedynczych kolonii.
 2. Wykonanie barwienia Grama.
 3. Obserwacja mikroskopowa.

Dzień 3

 1. Wykonanie przesiewu pojedynczej kolonii na paski.
 2. Przygotowanie do identyfikacji biochemicznej.

Dzień 4

 1. Identyfikacja serologiczna.
 2. Identyfikacja biochemiczna.

Dzień 5

 1. Odczyt wyników.
 2. Podsumowanie szkolenia.

Szkolenie z podstaw mikrobiologii

Szkolenie obejmuje naukę przygotowywania podłóż oraz posiewów mikrobiologicznych

Koszt: 499 zł
Termin szkolenia: ustalany indywidualnie po rejestracji na szkolenie.
Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne.
Wielkość grupy: 2-3 osoby

Plan szkolenia:

Dzień 1 – różne typy posiewów

 1. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka.
 2. Wstęp teoretyczny na temat rodzajów podłoży i kontroli jakości, typy posiewów oraz metody oznaczania liczby bakterii w próbach.
 3. Przygotowanie podłoży do namnażania i izolacji (podłoże płynne oraz stałe: płytki na następny dzień do oznaczania CFU) – inkubacja w cieplarce w celu potwierdzenia jałowości.
 4. Prezentacja różnych typów posiewów i wykonanie przez kursantów: izolacja na różne podłoża (podstawowe TSA, podłoże z krwią, podłoże chrom), posiew namnażający do bulionu, posiew na skos, posiew na paski.

Dzień 2 – oznaczanie liczby bakterii w próbce (metodą seryjnych rozcieńczeń vs EasySpiral)

 1. Suszenie podłóż do posiewów.
 2. Pomiar zmętnienia i wykonanie seryjnych rozcieńczeń badanej próbki.
 3. Posiewy metodą spiralną.
 4. Posiewy metodą tradycyjną (murawa głaszczką).
 5. Odczyt posiewów.

Dzień 3

 1. Liczenie kolonii z posiewów tradycyjnych.
 2. Obliczenia liczby CFU w badanych próbkach.
 3. Odczyty liczby bakterii z posiewów spiralnych i tradycyjnych czytnikiem Scan500.
 4. Porównanie obliczeń ręcznych z odczytem z urządzenia.
 5. Podsumowanie szkolenia.