Identyfikacja serologiczna bakterii Salmonella

Czas trwania: 2 dni (7h + 6h)
Termin szkolenia: ustalany indywidualne po rejestracji na szkolenie
Wielkość grupy: 2-3 osoby

Szkolenie skierowane dla: pracowników laboratoriów diagnostycznych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, inspektoratów weterynarii, laboratoriów świadczących usługi z zakresu mikrobiologii i serologii

Plan szkolenia:

Dzień 1

 1. Zapoznanie z przepisami BHP i analizą ryzyka
 2. Wstęp teoretyczny do epidemiologii i diagnostyki serologicznej bakterii Salmonella
 3. Posiewy mikrobiologiczne
 4. Omówienie schematu postępowania przy identyfikacji serologicznej szczepów Salmonella
 5. Schemat Kauffmanna-White’a-Le Minor
 6. Praca z użyciem surowic (identyfikacja fazy somatycznej i rzęskowej)
 7. Procedura hamowania fazy

Dzień 2

 1. Odczyt posiewów mikrobiologicznych i omówienie wyników
 2. Wykonanie identyfikacji szczepów mieszanych
 3. Dalsza identyfikacja serologiczna szczepów Salmonella

Real-time PCR wraz z analizą danych

Szkolenie obejmuje naukę techniki real-time PCR wraz z analizą danych

Termin szkolenia: ustalany indywidualnie po rejestracji na szkolenie.
Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne.
Wielkość grupy: 3 osoby

Szkolenie skierowane dla: studentów i doktorantów kierunków ścisłych (biologia, chemia, biotechnologia lub pokrewnych), pracowników naukowych, pracowników laboratoriów.

Plan szkolenia:

Dzień 1

 1. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka.
 2. Wstęp teoretyczny – podstawowe informacje na temat metody PCR i jej modyfikacje, izolacja materiału genetycznego oraz sposoby oceny skuteczności tego procesu.
 3. Izolacja DNA bakteryjnego oraz ocena jego ilości i czystości.

Dzień 2

 1. Przygotowanie mieszaniny reakcyjnej do qPCR oraz praca z płytką.
 2. Reakcja qPCR.
 3. Prezentacja na temat jak interpretować wyniki oraz różnych zastosowań metody qPCR.
 4. Analiza wyników badania.
 5. Podsumowanie szkolenia.

Oznaczanie antybiotykowrażliwości drobnoustrojów

Szkolenie obejmuje naukę oceny antybiotykoodporności bakterii za pomocą krążków z antybiotykami

Termin szkolenia: ustalany indywidualnie po rejestracji na szkolenie.
Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne.
Wielkość grupy: 3 osoby

Szkolenie skierowane dla: studentów i doktorantów kierunków ścisłych (biologia, chemia, biotechnologia lub pokrewnych), pracowników laboratoriów.

Plan szkolenia:

Dzień 1

 1. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka.
 2. Wstęp teoretyczny na temat oznaczenia wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki w oparciu o wytyczne EUCAST.
 3. Przygotowanie zawiesin 3 różnych bakterii – praca z densytometrem.
 4. Posiew zawiesiny na płytki.
 5. Nałożenie odpowiednich antybiotyków na płytki z bakteriami – praca pod komorą laminarną.

Dzień 2

 1. Pomiar stref zahamowania wzrostu i interpretacja uzyskanych wyników.
 2. Podsumowanie szkolenia.

Izolacja i identyfikacja bakterii

Szkolenie obejmuje naukę posiewów, identyfikacji serologicznej, biochemicznej, barwienie Grama oraz obserwacje mikroskopowe bakterii

Termin szkolenia: ustalany indywidualnie po rejestracji na szkolenie.
Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne.
Wielkość grupy: 3 osoby

Szkolenie skierowane dla: studentów kierunków biologia, chemia, biotechnologia lub kierunków pokrewnych, pracowników laboratoriów. Szkolenie w szczególności jest polecane dla osób powracających do pracy w laboratorium po dłuższej przerwie.

Plan szkolenia:

Dzień 1

 1. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka.
 2. Wstęp teoretyczny na temat izolacji i identyfikacji bakterii.
 3. Przygotowanie podłoża do namnażania i izolacji.
 4. Wykonanie posiewu na podłoże namnażające.

Dzień 2

 1. Wykonanie posiewu redukcyjnego w celu zyskania pojedynczych kolonii.
 2. Wykonanie barwienia Grama.
 3. Obserwacja mikroskopowa.

Dzień 3

 1. Wykonanie przesiewu pojedynczej kolonii na paski.
 2. Przygotowanie do identyfikacji biochemicznej.

Dzień 4

 1. Identyfikacja serologiczna.
 2. Identyfikacja biochemiczna.

Dzień 5

 1. Odczyt wyników.
 2. Podsumowanie szkolenia.

Szkolenie z podstaw mikrobiologii

Szkolenie obejmuje naukę przygotowywania podłóż oraz posiewów mikrobiologicznych

Termin szkolenia: ustalany indywidualnie po rejestracji na szkolenie.
Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne.
Wielkość grupy: 2-3 osoby

Szkolenie skierowane dla: studentów kierunków biologia, chemia, biotechnologia lub kierunków pokrewnych. Szkolenie w szczególności jest polecane dla osób powracających do pracy w laboratorium po dłuższej przerwie.

Plan szkolenia:

Dzień 1 – różne typy posiewów

 1. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka.
 2. Wstęp teoretyczny na temat rodzajów podłoży i kontroli jakości, typy posiewów oraz metody oznaczania liczby bakterii w próbach.
 3. Przygotowanie podłoży do namnażania i izolacji (podłoże płynne oraz stałe: płytki na następny dzień do oznaczania CFU) – inkubacja w cieplarce w celu potwierdzenia jałowości.
 4. Prezentacja różnych typów posiewów i wykonanie przez kursantów: izolacja na różne podłoża (podstawowe TSA, podłoże z krwią, podłoże chrom), posiew namnażający do bulionu, posiew na skos, posiew na paski.

Dzień 2 – oznaczanie liczby bakterii w próbce (metodą seryjnych rozcieńczeń vs EasySpiral)

 1. Suszenie podłóż do posiewów.
 2. Pomiar zmętnienia i wykonanie seryjnych rozcieńczeń badanej próbki.
 3. Posiewy metodą spiralną.
 4. Posiewy metodą tradycyjną (murawa głaszczką).
 5. Odczyt posiewów.

Dzień 3

 1. Liczenie kolonii z posiewów tradycyjnych.
 2. Obliczenia liczby CFU w badanych próbkach.
 3. Odczyty liczby bakterii z posiewów spiralnych i tradycyjnych czytnikiem Scan500.
 4. Porównanie obliczeń ręcznych z odczytem z urządzenia.
 5. Podsumowanie szkolenia.