Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Szkolenia, które przygotują Cię na studia – pakiet podstawowych technik laboratoryjnych

Szkolenie obejmuje  naukę pipetowania, naważania, filtracji, obsługi pH-metru, obsługi autoklawu, laminaru, suszarki laboratoryjnej, wirówki laboratoryjnej, dygestorium oraz obsługi urządzenia do wykonywania posiewów spiralnych. 

Grupa docelowa: uczniowie szkół ponadpodstawowych, chcący poznać podstawy pracy w laboratorium, tak aby świadomie wybrać swoją ścieżkę zawodową.

Cel szkolenia: 

 • zdobycie praktycznych umiejętności laboratoryjnych i analitycznych, 
 • zdobycie kompetencji umożliwiających lepsze wyniki na studiach, 
 • zapoznanie z technikami niezbędnymi na studiach i w pracy zawodowej,
 • obycie w laboratorium mikrobiologicznym i chemicznym, 
 • wzmocnienie umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, 
 • minimalizacja stresu związanego z pracą/ nauką w laboratorium, 
 • zwiększenie pewności siebie 

Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne

Wielkość grupy: 6 osób

Czas trwania: 2 dni (4,5+5,5 h) 

Dostępne terminy:

📅15-16.07.2024 📅 19-20.8.2024 📅 16-17.09.2024

Dzień 1  (4,5 h)

 1. Wprowadzenie, zapoznanie uczestników z programem i harmonogramem szkolenia, zawarcie kontaktu z uczestnikami, kwestionariusz pre-post (15 min).
 2. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka (20 min).
 3. Wstęp teoretyczny na temat technik prac oraz urządzeń i sprzętu stosowanego w laboratorium (30 min).
 4. Naważanie substancji w celu przygotowania roztworów o określonych stężeniach z zastosowaniem wagi laboratoryjnej oraz analitycznej (25 min).
 5. Pomiary pH roztworów (z uwzględnieniem kalibracji pH-metru). Jałowienie roztworów z wykorzystaniem autoklawu (50 min ).
 6. Filtracja próżniowa i strzykawkowa (30 min).
 7. Przerwa (25 min).
 8. Rozcieńczenia seryjne+ posiew na EasySpiral (1 godz.).
 9. Rozlewanie podłoża na płytki (15 min).

Dzień 2  (5,5 h)

 1. Przygotowanie roztworu bulionu wzbogaconego. Rozporcjowanie do probówek z zastosowaniem dozownika oraz jałowienie w autoklawie (1 godz).
 2. Pipetowanie z wykorzystaniem pipet jedno- i wielomiarowych szklanych oraz pipet automatycznych. Przygotowanie laminaru do pracy (30 min).
 3. Przygotowanie roztworów o danych stężeniach. Obsługa dygestorium, suszarki laboratoryjnej – jałowienie sprzętów (1 godz.).
 4. Miareczkowanie roztworów kwasu i zasady wobec oranżu metylowego i fenoloftaleiny (45 min).
 5. Przerwa (25 min).
 6. Praca z wykorzystaniem wirówki laboratoryjnej (30 min).
 7. Odczyt posiewów seryjnych rozcieńczeń (20 min).
 8. Praca z wykorzystaniem komory z laminarnym przepływem powietrza – wymiana korków w probówkach z przygotowanym bulionem wzbogaconym (30 min). 
 9. Podsumowanie szkolenia, pytania uczestników (10 min).
 10. Kwestionariusz pre-post, ankieta ewaluacyjna (15 min).
 11. Wręczenie zaświadczeń i zakończenie szkolenia.

* każdy z powyższych punktów wzbogacony  jest o omówienie  działania sprzętów

Zapisz się na pozostałe pakiety szkoleń przygotowujących do studiów. Skorzystaj ze zniżki -5% na drugie i -10 % na trzecie szkolenie! Zyskaj komplet informacji o Twoich predyspozycjach i preferencjach. Zapisz się już dziś! Ilość miejsc ograniczona.

Identyfikacja serologiczna bakterii Salmonella

Czas trwania: 2 dni (7h + 6h)
Wielkość grupy: 2-3 osoby

Dostępne terminy:

📅20-21.06.2024 📅 24-25.10.2024 📅 21-22.11.2024

Szkolenie skierowane dla: pracowników laboratoriów diagnostycznych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, inspektoratów weterynarii, laboratoriów świadczących usługi z zakresu mikrobiologii i serologii

Plan szkolenia:

Dzień 1

 1. Zapoznanie z przepisami BHP i analizą ryzyka
 2. Wstęp teoretyczny do epidemiologii i diagnostyki serologicznej bakterii Salmonella
 3. Posiewy mikrobiologiczne
 4. Omówienie schematu postępowania przy identyfikacji serologicznej szczepów Salmonella
 5. Schemat Kauffmanna-White’a-Le Minor
 6. Praca z użyciem surowic (identyfikacja fazy somatycznej i rzęskowej)
 7. Procedura hamowania fazy

Dzień 2

 1. Odczyt posiewów mikrobiologicznych i omówienie wyników
 2. Wykonanie identyfikacji szczepów mieszanych
 3. Dalsza identyfikacja serologiczna szczepów Salmonella

 

Informacje ogólne:

 1. W przypadku zbyt małej liczby uczestników, firma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia i przełożenia szkolenia na kolejny termin.
 2. W przypadku trzech lub większej ilości osób z jednej firmy przewidziane są rabaty.
 3. Nie pasuje Ci żaden z powyższych terminów? Napisz do nas, umówimy się na indywidualny termin.
 4. W przypadku chęci wzięcia udziału w dwóch lub większej ilości szkoleń istnieje możliwość indywidualnie dobranego terminu oraz planu szkoleń, a także przewidziane są rabaty.
 5. Potrzebujesz indywidualnej oferty? Napisz do nas, chętnie zorganizujemy szkolenie na wyłączność w dogodnym dla Ciebie terminie.

Szkolenia, którego szukasz nie ma w naszej ofercie? Napisz do nas, stale się rozwijamy i poszerzamy ofertę, być może szkolenie, którego szukasz jest już w przygotowaniu.

Real-time PCR wraz z analizą danych

Szkolenie obejmuje naukę techniki real-time PCR wraz z analizą danych

Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne.
Wielkość grupy: 3 osoby
Czas trwania: 2 dni (6h + 7h)

Dostępne terminy:

📅 19-20.06.2024 📅 23-24.10.2024 📅 20-21.11.2024

Szkolenie skierowane dla: studentów i doktorantów kierunków ścisłych (biologia, chemia, biotechnologia lub pokrewnych), pracowników naukowych, pracowników laboratoriów.

Plan szkolenia:

Dzień 1

 1. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka.
 2. Wstęp teoretyczny – podstawowe informacje na temat metody PCR i jej modyfikacje, izolacja materiału genetycznego oraz sposoby oceny skuteczności tego procesu.
 3. Izolacja DNA bakteryjnego oraz ocena jego ilości i czystości.

Dzień 2

 1. Przygotowanie mieszaniny reakcyjnej do qPCR oraz praca z płytką.
 2. Reakcja qPCR.
 3. Prezentacja na temat jak interpretować wyniki oraz różnych zastosowań metody qPCR.
 4. Analiza wyników badania.
 5. Podsumowanie szkolenia.

Informacje ogólne:

 1. W przypadku zbyt małej liczby uczestników, firma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia i przełożenia szkolenia na kolejny termin.
 2. W przypadku trzech lub większej ilości osób z jednej firmy przewidziane są rabaty.
 3. Nie pasuje Ci żaden z powyższych terminów? Napisz do nas, umówimy się na indywidualny termin.
 4. W przypadku chęci wzięcia udziału w dwóch lub większej ilości szkoleń istnieje możliwość indywidualnie dobranego terminu oraz planu szkoleń, a także przewidziane są rabaty.
 5. Potrzebujesz indywidualnej oferty? Napisz do nas, chętnie zorganizujemy szkolenie na wyłączność w dogodnym dla Ciebie terminie.

Szkolenia, którego szukasz nie ma w naszej ofercie? Napisz do nas, stale się rozwijamy i poszerzamy ofertę, być może szkolenie, którego szukasz jest już w przygotowaniu.

Oznaczanie antybiotykowrażliwości drobnoustrojów

Szkolenie obejmuje naukę oceny antybiotykoodporności bakterii za pomocą krążków z antybiotykami

Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne.
Wielkość grupy: 3 osoby
Czas trwania: 2 dni (3,5h + 1,5h)

Dostępne terminy:

📅 18-19.06.2024 📅 22-23.10.2024 📅 19-20.11.2024

Szkolenie skierowane dla: studentów i doktorantów kierunków ścisłych (biologia, chemia, biotechnologia lub pokrewnych), pracowników laboratoriów.

Plan szkolenia:

Dzień 1

 1. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka.
 2. Wstęp teoretyczny na temat oznaczenia wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki w oparciu o wytyczne EUCAST.
 3. Przygotowanie zawiesin 3 różnych bakterii – praca z densytometrem.
 4. Posiew zawiesiny na płytki.
 5. Nałożenie odpowiednich antybiotyków na płytki z bakteriami – praca pod komorą laminarną.

Dzień 2

 1. Pomiar stref zahamowania wzrostu i interpretacja uzyskanych wyników.
 2. Podsumowanie szkolenia.

Informacje ogólne:

 1. W przypadku zbyt małej liczby uczestników, firma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia i przełożenia szkolenia na kolejny termin.
 2. W przypadku trzech lub większej ilości osób z jednej firmy przewidziane są rabaty.
 3. Nie pasuje Ci żaden z powyższych terminów? Napisz do nas, umówimy się na indywidualny termin.
 4. W przypadku chęci wzięcia udziału w dwóch lub większej ilości szkoleń istnieje możliwość indywidualnie dobranego terminu oraz planu szkoleń, a także przewidziane są rabaty.
 5. Potrzebujesz indywidualnej oferty? Napisz do nas, chętnie zorganizujemy szkolenie na wyłączność w dogodnym dla Ciebie terminie.

Szkolenia, którego szukasz nie ma w naszej ofercie? Napisz do nas, stale się rozwijamy i poszerzamy ofertę, być może szkolenie, którego szukasz jest już w przygotowaniu.

Izolacja i identyfikacja bakterii

Szkolenie obejmuje naukę posiewów, identyfikacji serologicznej, biochemicznej, barwienie Grama oraz obserwacje mikroskopowe bakterii

Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne
Wielkość grupy: 3 osoby
Czas trwania: 4 dni (4h + 3h + 2h + 4h)

Dostępne terminy:

📅 17-20.06 📅 21-24.10 📅 18-21.11

Szkolenie skierowane dla: studentów kierunków biologia, chemia, biotechnologia lub kierunków pokrewnych, pracowników laboratoriów. Szkolenie w szczególności jest polecane dla osób powracających do pracy w laboratorium po dłuższej przerwie.

Plan szkolenia:

Dzień 1

 1. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka.
 2. Wstęp teoretyczny na temat izolacji i identyfikacji bakterii.
 3. Przygotowanie podłoża do namnażania i izolacji.
 4. Wykonanie posiewu na podłoże namnażające.

Dzień 2

 1. Wykonanie posiewu redukcyjnego w celu zyskania pojedynczych kolonii.
 2. Wykonanie barwienia Grama.
 3. Obserwacja mikroskopowa.

Dzień 3

 1. Wykonanie przesiewu pojedynczej kolonii na paski.
 2. Przygotowanie do identyfikacji biochemicznej.

Dzień 4

 1. Identyfikacja serologiczna.
 2. Identyfikacja biochemiczna.
 3. Odczyt wyników.
 4. Podsumowanie szkolenia.

Informacje ogólne:

 1. W przypadku zbyt małej liczby uczestników, firma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia i przełożenia szkolenia na kolejny termin.
 2. W przypadku trzech lub większej ilości osób z jednej firmy przewidziane są rabaty.
 3. Nie pasuje Ci żaden z powyższych terminów? Napisz do nas, umówimy się na indywidualny termin.
 4. W przypadku chęci wzięcia udziału w dwóch lub większej ilości szkoleń istnieje możliwość indywidualnie dobranego terminu oraz planu szkoleń, a także przewidziane są rabaty.
 5. Potrzebujesz indywidualnej oferty? Napisz do nas, chętnie zorganizujemy szkolenie na wyłączność w dogodnym dla Ciebie terminie.

Szkolenia, którego szukasz nie ma w naszej ofercie? Napisz do nas, stale się rozwijamy i poszerzamy ofertę, być może szkolenie, którego szukasz jest już w przygotowaniu.

Szkolenie z podstaw mikrobiologii

Szkolenie obejmuje naukę przygotowywania podłóż oraz posiewów mikrobiologicznych

Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne.
Wielkość grupy: 2-3 osoby
Czas trwania: 3 dni (3,5h + 2h + 2h)

Dostępne terminy:

📅 19-21.06.2024 📅 23-25.10.2024 📅 20-22.11.2024

Szkolenie skierowane dla: studentów kierunków biologia, chemia, biotechnologia lub kierunków pokrewnych. Szkolenie w szczególności jest polecane dla osób powracających do pracy w laboratorium po dłuższej przerwie.

Plan szkolenia:

Dzień 1 – różne typy posiewów

 1. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka.
 2. Wstęp teoretyczny na temat rodzajów podłoży i kontroli jakości, typy posiewów oraz metody oznaczania liczby bakterii w próbach.
 3. Przygotowanie podłoży do namnażania i izolacji (podłoże płynne oraz stałe: płytki na następny dzień do oznaczania CFU) – inkubacja w cieplarce w celu potwierdzenia jałowości.
 4. Prezentacja różnych typów posiewów i wykonanie przez kursantów: izolacja na różne podłoża (podstawowe TSA, podłoże z krwią, podłoże chrom), posiew namnażający do bulionu, posiew na skos, posiew na paski.

Dzień 2 – oznaczanie liczby bakterii w próbce (metodą seryjnych rozcieńczeń vs EasySpiral)

 1. Suszenie podłóż do posiewów.
 2. Pomiar zmętnienia i wykonanie seryjnych rozcieńczeń badanej próbki.
 3. Posiewy metodą spiralną.
 4. Posiewy metodą tradycyjną (murawa głaszczką).
 5. Odczyt posiewów.

Dzień 3

 1. Liczenie kolonii z posiewów tradycyjnych.
 2. Obliczenia liczby CFU w badanych próbkach.
 3. Odczyty liczby bakterii z posiewów spiralnych i tradycyjnych czytnikiem Scan500.
 4. Porównanie obliczeń ręcznych z odczytem z urządzenia.
 5. Podsumowanie szkolenia.

Informacje ogólne:

 1. W przypadku zbyt małej liczby uczestników, firma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia i przełożenia szkolenia na kolejny termin.
 2. W przypadku trzech lub większej ilości osób z jednej firmy przewidziane są rabaty.
 3. Nie pasuje Ci żaden z powyższych terminów? Napisz do nas, umówimy się na indywidualny termin.
 4. W przypadku chęci wzięcia udziału w dwóch lub większej ilości szkoleń istnieje możliwość indywidualnie dobranego terminu oraz planu szkoleń, a także przewidziane są rabaty.
 5. Potrzebujesz indywidualnej oferty? Napisz do nas, chętnie zorganizujemy szkolenie na wyłączność w dogodnym dla Ciebie terminie.

Szkolenia, którego szukasz nie ma w naszej ofercie? Napisz do nas, stale się rozwijamy i poszerzamy ofertę, być może szkolenie, którego szukasz jest już w przygotowaniu.