Obliczenia laboratoryjne

Szkolenie obejmuje naukę teoretyczną oraz praktyczną różnych obliczeń stosowanych w laboratoriach 

Koszt: 199 zł  149 zł
Termin szkolenia: ustalany indywidualnie po rejestracji na szkolenie.
Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne.
Wielkość grupy: 4-8 osób

Plan szkolenia:

Dzień 1

 1. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka.
 2. Wstęp teoretyczny o obliczeniach – typy obliczeń w laboratoriach, wzory do obliczeń i wskazówki ułatwiające liczenie.
 3. Obliczenia w praktyce – zadania dla kursanta do rozwiązania + omówienie z prowadzącym.
 4. Seryjne rozcieńczenia w praktyce – wyznaczenie stężenia białka nieznanej próby metodą Bradford na podstawie krzywej wzorcowej BSA.

Podstawowe techniki laboratoryjne

Szkolenie obejmuje naukę: pipetowania, naważania, obsługi pH-metru, podręcznego autoklawu i drobnych urządzeń laboratoryjnych

Koszt: 599 zł 469 zł
Termin szkolenia: ustalany indywidualnie po rejestracji na szkolenie.
Forma szkolenia: stacjonarne, teoretyczno-praktyczne.
Wielkość grupy: 3-6 osób

Plan szkolenia:

Dzień 1

 1. Zapoznanie z przepisami BHP i oceną ryzyka.
 2. Wstęp teoretyczny wraz z omówieniem podstawowych technik pracy w laboratorium chemicznym.
 3. Naważanie substancji w celu przygotowania roztworów o określonych stężeniach z zastosowaniem wagi laboratoryjnej oraz analitycznej.
 4. Pomiary pH roztworów przykładowych i przygotowanie roztworów o danym pH. Obsługa dygestorium.
 5. Pipetowanie z wykorzystaniem pipet jedno- i wielomiarowych szklanych oraz pipet automatycznych.
 6. Przygotowanie roztworu zawiesiny oraz odwirowanie osadu z wykorzystaniem wirówki, sączenie.
 7. Miareczkowanie roztworów.

Dzień 2

 1. Przygotowanie zestawu do destylacji zwykłej i przeprowadzenie procesu.
 2. Analizy kolorymetryczne – np. badanie zawartości aldehydów w alkoholu etylowym.
 3. Podsumowanie szkolenia.