Unieważnienie przetargu 20/2021

Ze względu na brak zgłoszonych ofert, przetarg 20/2021 zostaje unieważniony.