Unieważnienie przetargu 05/2022

Ze względu na brak zgłoszonych ofert, przetarg 05/2022 zostaje unieważniony.