Podpisanie umowy

W dniu 17.03.2011r. firma IMMUNOLAB sp. Z o.o. podpisała umowę z ARP S.A. o dofinansowanie projektu z dotacji unijnych w ramachRegionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP.Działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP.

Tytuł projektu:

„ Opracowanie technologii wytwarzania nowej, na rynku Polskim szczepionki weterynaryjnej dla wybranych gatunków zwierząt, skierowanej przeciw określonym patogenom odzwierzęcym.”