Oferta

Zestaw SIT

Zestaw SIT zawiera wszystko, co jest potrzebne do właściwej identyfikacji serologicznej szczepów Salmonella Typhimurium oraz Enteritidis.

Surowice anty-O

Surowice skierowane przeciwko antygenom somatycznym O (anty-O)  pozwalają na szybką identyfikację antygenów somatycznych bakterii Salmonella.

Surowice anty-H

Surowice skierowane przeciwko antygenom rzęskowym (anty-H)  pozwalają na szybką identyfikację antygenów rzęskowych bakterii Salmonella.

Podłoże Garda

Podłoże wg Garda jest agarowym podłożem miękkim, które dzięki swojemu składowi umożliwia bakteriom Salmonella silne rozwinięcie antygenów rzęskowych.

Podłoże agarowe

Podłoże agarowe 1,5% jest podłożem stałym stosowanym in vitro do identyfikacji antygenów somatycznych bakterii Salmonella w aglutynacji szkiełkowej.

Kursy

Prowadzimy kursy indywidualne z zakresu identyfikacji serologicznej bakterii Salmonella.