Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella
„IMMUNOLAB” Sp. z o. o.
ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk

Infolinie czynne pon.-pt. 9:00-14:00

Sprzedaż (zamówienia i oferty)

mgr inż. Joanna Kowalewska
email:
 zamowienia@immunolab.com.pl
tel. i fax: +48 58 781 44 91

Biuro, sprawy administracyjne

mgr Aleksandra Sikora
email: info@immunolab.com.pl
tel. i fax:
+48 58 781 44 91

Laboratorium

tel: +48 519 184 445
email: 
info@immunolab.com.pl

Szkolenia

mgr inż. Magdalena Ponichtera
e-mail:  szkolenia@immunolab.com.pl
tel:  +48 517-571-946

Prezes Zarządu / Księgowość

mgr Dorota Lieder
email: d.lieder@immunolab.com.pl

Dyrektor

mgr inż. Krzysztof Głośnicki
e-mail: k.glosnicki@immunolab.com.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Renata Głośnicka

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000098932
Kapitał Zakładowy 50 000zł, wniesiony w całości
REGON 191818465 NIP 586-20-11-240