Kontakt

Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella "IMMUNOLAB" Sp. z o. o.
ul. Kładki 24,
80-822 Gdańsk

Biuro
Sprawy administracyjne, sprzedaż
tel i fax:
(58) 781 44 91

Laboratorium
phone:
(+48) 519 184 445
e-mail: info@immunolab.com.pl

Opiekun naukowy
prof. dr hab. Renata Głośnicka
e-mail: r.glosnicka@gmail.com

 

Dyrektor
mgr inż. Krzysztof Głośnicki
e-mail: k.glosnicki@immunolab.com.pl

Prezes Zarządu
Księgowość
mgr Dorota Lieder
e-mail: d.lieder@immunolab.com.pl

 

Sprzedaż
mgr Aleksandra Sikora
e-mail: a.sikora@immunolab.com.pl

Sprzedaż zagraniczna
mgr Aleksandra Kościuk
email: a.kosciuk@immunolab.com.pl

Szkolenia
mgr Sandra Słomińska
email: szkolenia@immunolab.com.pl
tel: 519 184 445

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000098932
Kapitał Zakładowy 50 000zł, wniesiony w całości
REGON 191818465 NIP 586-20-11-240