Wdrożenie systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2015

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że z dniem 12.04.2024 r. wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością dla wyrobów medycznych zgodny z PN-EN ISO 13485:2016, który jest zintegrowany z wdrożonym 11.07.2022 Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z PN-EN ISO 9001:2015

Procedura wdrożenia Systemu oraz pierwszy audyt wewnętrzny zostały przeprowadzone w kooperacji z Instytutem Kształcenia Menadżerów Jakości z Krakowa.

Nadrzędnym celem ustanowionej przez Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella Immunolab sp. z o.o. Polityki Jakości jest wytwarzanie wysokiej jakości bezpiecznych wyrobów zawsze zgodnych z właściwymi wymogami ustawowymi.

W rozwijanej strategii rozwoju przedsiębiorstwa wpisane jest stałe doskonalenie w celu coraz lepszego zaspokajania potrzeb i wymagań klientów w zakresie produkcji surowic do aglutynacji szkiełkowej bakterii Salmonella oraz osocza króliczego do wykrywania koagulazy.

Tak określoną Politykę zamierzamy realizować poprzez:

  • orientację i wsparcie klienta poprzez identyfikację wymagań rynku, wnikliwą analizę tych wymagań i zapewnienie ich realizacji oraz monitorowanie satysfakcji naszych klientów,
  • pełne zaangażowanie naszych pracowników oraz podnoszenie ich kwalifikacji i budowania ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa, jakości i odpowiedzialności za wykonywane działania,
  • zastosowanie efektywnych narzędzi monitorowania i śledzenia wydajności naszego Systemu Zarządzania Jakością,
  • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy,
  • współpracę z kwalifikowanymi dostawcami oferującymi odpowiedniej jakości surowce i materiały.

Zarząd i pracownicy Immunolab. Sp. Z o.o.