O nas

Krótka historia

Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella „IMMUNOLAB” Sp. z o. o. został utworzony w 1999 roku. Już od początku istnienia naszego Zakładu współpracujemy z Centrum Transferu Technologii w Gdańsku.

Początkowo siedziba Firmy znajdowała się w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, gdzie Zakład zajmował się produkcją materiałów biologicznych, a podstawowa działalność obejmowała wytwarzanie preparatów diagnostycznych.

W latach 1999-2003 uczestniczyliśmy w badaniach naukowych, w ramach współpracy z placówkami naukowymi na terenie kraju (Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warszawski). Badania obejmowały wytwarzanie surowic do badań struktur białek, peptydów, lipopolisacharydów i kwasów nukleinowych.

W 2002 roku siedziba firmy IMMUNOLAB sp. z o.o. została przeniesiona do nowo powstałego Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, z którym już w 2003 roku nawiązaliśmy bliską współpracę.

Również w roku 2002 na podstawie prowadzonych badań rozwojowych dokonaliśmy wdrożenia szczepionki o nazwie IMMUNOVAC, przeznaczonej do zapobiegania zakażeniom drobiu wywoływanych przez bakterie Salmonella. Wdrożenie było możliwe dzięki nabyciu praw patentowych do sposobu otrzymywania leku (Patent nr 169172).

W latach 2003-2011 prowadziliśmy badania nad  innowacyjną szczepionką immunologiczną SAL ETHVI przeciwko zakażeniom pięcioma serotypami bakterii Salmonella. Jesteśmy w trakcie oczekiwania na uzyskanie ochrony patentowej dla tego projektu.

W latach 2017-18 uzyskaliśmy dotacje unijne na prowadzenie dwóch niezależnych badań nad szczepionkami zapobiegającymi zakażeniom  brojlerów kur bakteriami  Campylobacter  jejuni oraz zakażeniom świń chorobami PWD i ED wywołanymi przez patogenne bakterie E. coli.

Podczas realizacji projektów nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Gdańskim oraz Politechniką Gdańską.

Od 2018 r. przenieśliśmy naszą działalność do laboratoriów biotechnologicznych Uniwersytetu Gdańskiego na ul. Kładki 24, gdzie obecnie znajduje się również siedziba firmy.

Obszar działalności

Obecnie podstawowym przedmiotem działalności firmy IMMUNOLAB sp. z o.o. jest wytwarzanie i sprzedaż preparatów diagnostycznych w postaci surowic do diagnostyki serologicznej bakterii Salmonella.

Zakład oferuje swoim klientom wysokiej jakości produkty biologiczne dla potrzeb służb zdrowia i weterynarii w Polsce, a także na indywidualne zamówienia Instytutów Naukowych.

Wszystkie technologie opracowywane w Zakładzie są zgodnie z zasadami dobrej praktyki, a wysokie kwalifikacje zawodowe naszej kadry determinują sprawność funkcjonowania firmy i w głównej mierze decydują o powodzeniu działań rozwojowych.

Misja

Zapotrzebowanie na produkty biologiczne, a szczególnie preparaty immunologiczne stale wzrasta. Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella „IMMUNOLAB” Sp. z o. o. ma jasną misję: dostarczyć swoim klientom bezpieczne produkty wysokiej jakości.