Pracownia Badawczo-Rozwojowa

BADANIA

Bazując na nowoczesnych metodach kreowania przedsiębiorstwa, Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella „IMMUNOLAB” Sp. z o. o. uznaje  prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych za warunek konieczny do stałego wzrostu konkurencyjności i zapewnienia naszej firmie czołowej pozycji wśród firm biotechnologicznych, wytwarzających produkty biologiczne dla potrzeb służb zdrowia i weterynarii. W związku z rosnącymi wymaganiami rynku, nieustannie ulepszamy już istniejące produkty oryginalne, wdrażamy nowe technologie oraz metody badawcze, a także unowocześniamy wyposażenie laboratorium, co usprawnia pracę i sprzyja utrzymaniu wysokich standardów jakości. Badania dotyczące doskonalenia procesu produkcyjnego oraz wdrożenia nowych produktów stanowią kluczowy element działań naszego Zakładu. Utworzona w ramach prowadzonej działalności Pracownia Badawczo – Rozwojowa, łączy wysiłki badawcze z potencjałem produkcyjnym i możliwościami dystrybucyjnymi firmy. Szeroka wiedza i doświadczenie w dziedzinie mikrobiologii, bakteriologii, chemii oraz biotechnologii to podstawowe atuty naszej jednostki, której osiągnięcia stanowią gwarancję naszego profesjonalizmu. W efekcie prowadzonych przez nas badań powstają produkty spełniające nie tylko wysokie wymagania wewnętrznej kontroli jakości, ale również pozostające w zgodzie z wymogami rejestracyjnymi. Od 2002 roku, wprowadziliśmy do sprzedaży podłoże mikrobiologiczne (Podłoże miękkie do płytek Garda), poliwalentne surowice somatyczne do diagnostyki serologicznej bakterii z rodzaju Salmonella oraz innowacyjną szczepionkę „IMMUNOVAC”, przeznaczoną do zapobiegania zakażeniom drobiu wywoływanych przez bakterie Salmonella, która pod względem zakresu skuteczności, metody działania czy sposobu i bezpieczeństwa stosowania, nie posiada obecnie swojego odpowiednika zarówno na rynku polskim, jak i na świecie.

WIZJA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Prowadzimy badania naukowe o zakresie podstawowym i przemysłowym, oraz prace rozwojowe nastawione na komercjalizację wyników, których efektami są wdrożenia nowych i ulepszonych produktów, usług i technologii.

  • Podejmowane badania w dziedzinie bakteriologii z zastosowaniem technik molekularnych i immunochemicznych wpisują się w przyjętą przez Zarząd strategię rozwoju przedsiębiorstwa i wraz z doświadczonym, i nowocześnie ukierunkowanym zespołem stanowią o mocnych stronach firmy.
  • Kierunki poszukiwań nowoczesnych rozwiązań i dobór narzędzi do ich realizacji są wynikiem prowadzonych analiz oraz stałych kontaktów z klientami, tak aby nasze produkty cechowały się najlepszymi możliwymi parametrami. Jednocześnie, w celu sprostania zróżnicowanym wymogom indywidualnych potrzeb Klientów, nieustannie pracujemy nad rozszerzeniem naszej oferty handlowej.
  • Mając na uwadze poprawę sytuacji zdrowotnej ludzi w zakresie określonych chorób odzwierzęcych, koncentrujemy się na badaniach związanych
    z immunoprofilaktyką zwierzęcą, w tym nad opracowaniem nowych technologii wytwarzania szczepionek do zwalczania salmonelloz u zwierząt oraz nad możliwością wykorzystania immunoglobulin żółtka jaja kurzego w profilaktyce zakażeń bakteryjnych. Działania te stanowią także odpowiedź na wymogi właściwego ustawodawstwa Unii Europejskiej dotyczącego konieczności ograniczania stosowania chemioterapeutyków oraz sposobów zwalczania drobnoustrojów chorobotwórczych i ich eliminacji ze środowiska naturalnego.
  • Ochrona środowiska przed skutkami zakażeń wywoływanych przez określone patogeny chorobotwórcze związana szczególnie z ich szybko narastającą opornością, implikuje konieczność podejmowania działań innowacyjnych, nie mających do tej pory swoich odpowiedników na rynku. Poszukiwania rozwiązań w tak pojętych priorytetach ukierunkowują profil naszej działalności B+R.
  • Sukcesywnie dążymy do komercjalizacji wyników prowadzonych przez nas prac badawczo – rozwojowych, co umożliwia nam unowocześnienie oferty produktowej i sprzyja upowszechnianiu zaawansowanych technologii oraz pokonywaniu barier rozwojowych w zakresie innowacji.

Pozostajemy otwarci na indywidualne potrzeby klientów i chętnie podejmujemy współpracę w zakresie szeroko pojętej branży Bio-Tech. Nasze kadry badawcze rekrutują specjalistów z dziedziny biotechnologii, immunologii, chemii, oraz lekarzy weterynarii.

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella „IMMUNOLAB” Sp. z o. o. prowadzi działalność w oparciu o współpracę z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Utrzymujemy kontakty Gdańskim Parkiem N-T,  uczelniami oraz placówkami naukowymi,  jesteśmy członkiem Rady Konsultacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego  i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  w Gdańsku, jesteśmy członkiem założycielem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

W ramach prowadzonej polityki wyrównywania szans organizujemy staże dla absolwentów wyższych uczelni.