Badanie Satysfakcji Klienta – dot. surowic diagnostycznych IMMUNOLAB