Badanie Satysfakcji Klienta – dot. liofilizowanego osocza króliczego do wykrywania koagulazy IMMUNOLAB