Podpisanie umowy

W dniu 17.03.2011r. firma IMMUNOLAB sp. Z o.o. podpisała umowę z ARP S.A. o dofinansowanie projektu z dotacji unijnych w ramachRegionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP.Działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP.

Tytuł projektu:

„ Opracowanie technologii wytwarzania nowej, na rynku Polskim szczepionki weterynaryjnej dla wybranych gatunków zwierząt, skierowanej przeciw określonym patogenom odzwierzęcym.”

Kursy indywidualne

Szkolenia są organizowane po indywidualnych uzgodnieniach.

tel. 58 781 44 91